0 POZYCJI
KOSZYK PUSTY

Wydawnictwo AWF Warszawa

Znaleziono: 62 pozycje
Przeglądaj:
Sortuj według:
 • Popularność rosnąco
 • Popularność malejąco
 • Od najstarszych
 • Od najnowszych
 • Cena rosnąco
 • Cena malejąco
 • Tytuł od A do Z
 • Tytuł od Z do A
 • Autor od A do Z
 • Autor od Z do A
 • Wydawca od A do Z
 • Wydawca od Z do A
Popularność malejąco
Wyświetl:
 • 20
 • 40
 • 80
20
HISTORIA ARCHITEKTURY I SZTUKI. PODRĘCZNIK DLA KIERUNKU TURYSTYKA - Anna Pawlikowska-Piechotka

HISTORIA ARCHITEKTURY I SZTUKI. PODRĘCZNIK DLA KIERUNKU TURYSTYKA

Wydawca: AWF Warszawa
Treść podręcznika prezentuje podstawową wiedzę z zakresu historii architektury i sztuki oraz przybliża zagadnienia związane z jednej strony z potrzebą ochrony obiektów zabytkowych i wprowadz...
36,00 zł 40,00 zł
Do koszyka Zobacz więcej
KINANTHROPOMETRY - EXERCISE MANUAL - Anna Kopiczko

KINANTHROPOMETRY - EXERCISE MANUAL

Wydawca: AWF Warszawa
Research studies on the morphological determinants of motor skills fall within the field of interest of a relatively young discipline termed kinan-thropometry. The name has its roots in the Greek w...
45,00 zł 50,00 zł
Do koszyka Zobacz więcej
TECHNIKA, METODYKA i ORGANIZACJA SZKOLENIA SNOWBOARDOWEGO - Michał Staniszewski

TECHNIKA, METODYKA i ORGANIZACJA SZKOLENIA SNOWBOARDOWEGO

Wydawca: AWF Warszawa
Seria: SKRYPTY
Pierwsze wydanie skryptu „Technika i metodyka nauczania snowboardu” opublikowane zostało w 2012 roku. Publikacja ta powstała z myślą o wszystkich osobach zainteresowanych wzbogaceniem s...
22,50 zł 25,00 zł
Do koszyka Zobacz więcej
EDUKACYJNO-SPOŁECZNE WARTOŚCI SPORTU I OLIMPIZMU PRZEŁOMU WIEKÓW XX I XXI - Jerzy Nowocień

EDUKACYJNO-SPOŁECZNE WARTOŚCI SPORTU I OLIMPIZMU PRZEŁOMU WIEKÓW XX I XXI

Wydawca: AWF Warszawa
Treść książki zawiera analizę faktów, opinii o faktach, refleksje i uogólnienia na temat wartości edukacyjno-społecznych sportu i olimpizmu na przełomie wieków XX i XXI. Zawart...
36,00 zł 40,00 zł
Do koszyka Zobacz więcej
ZARZĄDZANIE WINIARSTWEM I ENOTURYSTYKĄ W POLSCE - WINO, KONSUMENT, SOCIAL MEDIA - Anna Mazurkiewicz-Pizło

ZARZĄDZANIE WINIARSTWEM I ENOTURYSTYKĄ W POLSCE - WINO, KONSUMENT, SOCIAL MEDIA

Wydawca: AWF Warszawa
Początki rozwoju winiarstwa w Polsce są przedmiotem sporu wśród znawców problemu. Według jednych winiarstwo ma prawie tysiącletnią historię na ziemiach polskich, zaś według innych zar...
27,00 zł 30,00 zł
Do koszyka Zobacz więcej
DIAGNOSTYKA FUNKCJONALNA W DYSFUNKCJACH UKŁADU RUCHU SKRYPT DLA STUDENTÓW KIERUNKU FIZJOTERAPIA - Aleksandra Truszczyńska-Baszak

DIAGNOSTYKA FUNKCJONALNA W DYSFUNKCJACH UKŁADU RUCHU SKRYPT DLA STUDENTÓW KIERUNKU FIZJOTERAPIA

Wydawca: AWF Warszawa
Seria: SKRYPTY
Skrypt obejmuje zagadnienia związane z diagnozowaniem najczęstszych dysfunkcji układu ruchu człowieka związanych głównie z przyczynami ortopedycznymi, ale niejednokrotnie mającymi swó...
22,50 zł 25,00 zł
Do koszyka Zobacz więcej
EKONOMICZNO-FINANSOWE ASPEKTY PROWADZENIA BIZNESU W SEKTORACH SPORTU, TURYSTYKI I REKREACJI - Jacek Oleksiejuk

EKONOMICZNO-FINANSOWE ASPEKTY PROWADZENIA BIZNESU W SEKTORACH SPORTU, TURYSTYKI I REKREACJI

Wydawca: AWF Warszawa
Prezentowana praca jest poświęcona ekonomiczno-finansowym aspektom funkcjonowania przedsiębiorstw w obszarze sportu, turystyki i rekreacji. Opracowanie zawiera elementy analizy z szeroko rozumianeg...
27,00 zł 30,00 zł
Do koszyka Zobacz więcej
ROZWÓJ PIELĘGNIARSTWA W POLSCE I NA ŚWIECIE – WYZWANIA PRACOWNIKÓW OCHRONY ZDROWIA W ZAKRESIE REALIZACJI ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

ROZWÓJ PIELĘGNIARSTWA W POLSCE I NA ŚWIECIE – WYZWANIA PRACOWNIKÓW OCHRONY ZDROWIA W ZAKRESIE REALIZACJI ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Redaktor: Elżbieta Antos
Wydawca: AWF Warszawa
Ostatnie lata, zdominowane przez tematykę pandemii COVID-19, mają ścisłe od-bicie w codziennej praktyce medycznej. Konieczność szybkich i elastycznych zmian w środowisku medycznym, spowodowanych pa...
27,00 zł 30,00 zł
Do koszyka Zobacz więcej
Turystyka w czasie pandemii i okresie postpandemicznym - Anna Ostrowska-Tryzno

Turystyka w czasie pandemii i okresie postpandemicznym

Wydawca: AWF Warszawa
Branża turystyczna jest szczególnie wrażliwa na sytuację na świecie: wydarzenia polityczne, kryzysy ekonomiczne, zagrożenia zdrowotne i inne katastrofy, takie jak klęski żywiołowe, wojny czy...
27,00 zł 30,00 zł
Do koszyka Zobacz więcej
Wybrane przepisy zawodów w lekkoatletyce - Dorota Kamień

Wybrane przepisy zawodów w lekkoatletyce

Wydawca: AWF Warszawa
Seria: SKRYPTY
Wiedza na temat przepisów zawodów jest ważną składową przygotowania teoretycznego realizowanego zarówno w ramach szkolnych lekcji wychowania fizycznego jak też szkolenia w spor...
18,00 zł 20,00 zł
Do koszyka Zobacz więcej
Sportowa Warszawa niezaistniała. Niezrealizowane inwestycje sportowe w stolicy II Rzeczpospolitej - Kamil Bartosz Potrzuski

Sportowa Warszawa niezaistniała. Niezrealizowane inwestycje sportowe w stolicy II Rzeczpospolitej

Wydawca: AWF Warszawa
Praca jest źródłową analizą największych niezrealizowanych inicjatyw roz-budowy infrastruktury sportowej w Warszawie w okresie międzywojennym. Za-warte w niej ustalenia są efektem kwerend ar...
27,00 zł 30,00 zł
Do koszyka Zobacz więcej
Kompetencje społeczne, inteligencja emocjonalna i zdrowie psychiczne studentów - kandydatów na nauczycieli wychowania fizycznego - Anna Kuk

Kompetencje społeczne, inteligencja emocjonalna i zdrowie psychiczne studentów - kandydatów na nauczycieli wychowania fizycznego

Autor: Anna Kuk
Wydawca: AWF Warszawa
Monografia ma charakter studium właściwości psychicznych istotnych w zawodzie nauczyciela wychowania fizycznego. Za takie uznano kompetencje społeczne, inteligencję emocjonalną oraz kondycję psychi...
36,00 zł 40,00 zł
Do koszyka Zobacz więcej
ROZWÓJ PIELĘGNIARSTWA W POLSCE I NA ŚWIECIE – WSPÓŁCZESNE PIELĘGNIARSTWO W NAUCE I PRAKTYCE

ROZWÓJ PIELĘGNIARSTWA W POLSCE I NA ŚWIECIE – WSPÓŁCZESNE PIELĘGNIARSTWO W NAUCE I PRAKTYCE

Wydawca: AWF Warszawa
Kolejna monografia dotyczącą rozwoju pielęgniarstwa w Polsce i na świecie, zatytułowaną: Współczesne pielęgniarstwo w nauce i praktyce. Obecnie, współczesne pielęgniarstwo w Polsce, a...
18,00 zł 20,00 zł
Do koszyka Zobacz więcej
SURWIWAL WYBRANE UWARUNKOWANIA – MOTYWY UCZESTNICTWA – BARIERY - Przemysław Płoskonka

SURWIWAL WYBRANE UWARUNKOWANIA – MOTYWY UCZESTNICTWA – BARIERY

Wydawca: AWF Warszawa
Współczesnemu człowiekowi nie wystarcza już uprawianie aktywności tury-styczno-rekreacyjnych tylko dla miłego spędzania czasu wolnego. Dziś wielu z nas poszukując nowych doznań, podejmuje r&...
18,00 zł 20,00 zł
Do koszyka Zobacz więcej
SPORTY PŁYWACKIE. HISTORIA I WSPÓŁCZESNE PRZYGOTOWANIE PŁYWALNI DO ZAJĘĆ SPORTOWO-REKREACYJNYCH - Anna Pawlikowska-Piechotka

SPORTY PŁYWACKIE. HISTORIA I WSPÓŁCZESNE PRZYGOTOWANIE PŁYWALNI DO ZAJĘĆ SPORTOWO-REKREACYJNYCH

Wydawca: AWF Warszawa
Tematem książki jest historia pływalni oraz ich współczesne zasady funkcjonalno-programowe, przygotowanie do zajęć sportowo-rekreacyjnych.Szczególną uwagę poświęciliśmy pływalni...
18,00 zł 20,00 zł
Do koszyka Zobacz więcej
Geneza i ewolucja Wydziału Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie - Anna Godlewska

Geneza i ewolucja Wydziału Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie

Wydawca: AWF Warszawa
Generalnym celem opracowania było ukazanie drogi rozwoju jaką prze-szedł Wydział od jego oficjalnego powołania czyli 27 lipca 1949 roku przez dziesięciolecia do 2020 roku. Jest więc Wydział Jubilat...
DZIEJE OBIEKTÓW SPORTOWYCH W KRAJACH POZAEUROPEJSKICH - Anna Pawlikowska-Piechotka

DZIEJE OBIEKTÓW SPORTOWYCH W KRAJACH POZAEUROPEJSKICH

Wydawca: AWF Warszawa
Tematem książki jest prezentacja, na podstawie wieloletniej kwerendy w zbiorach naukowych i archiwach, informacji zebranych z wielu rozproszonych źródeł, historii architektury sportowej w kr...
27,00 zł 30,00 zł
Do koszyka Zobacz więcej
Edukacyjna funkcja sędziego w sporcie dzieci i młodzieży - Katarzyna Płoszaj

Edukacyjna funkcja sędziego w sporcie dzieci i młodzieży

Wydawca: AWF Warszawa
Sport nie generuje w sposób automatyczny edukacyjnych korzyści dla zawodników. Są one uzależnione od pod-miotów, które powinny świadomie budować wysokiej jakości interak...
18,00 zł 20,00 zł
Do koszyka Zobacz więcej
Inwestycje sportowe wybranych miast polskich w okresie II Rzeczpospolitej. Zarys analizy porównawczej - Kamil Bartosz Potrzuski

Inwestycje sportowe wybranych miast polskich w okresie II Rzeczpospolitej. Zarys analizy porównawczej

Wydawca: AWF Warszawa
Celem pracy jest analiza porównawcza wybranych zagadnień związanych z roz-wojem budownictwa sportowego w wybranych miastach II Rzeczpospolitej – przede wszystkim największych aglomerac...
18,00 zł 20,00 zł
Do koszyka Zobacz więcej
Inkluzyjne tereny dla aktywności rekreacji społeczności lokalnej - na przykładzie Warszawy i Mazowsza - Anna Ostrowska-Tryzno

Inkluzyjne tereny dla aktywności rekreacji społeczności lokalnej - na przykładzie Warszawy i Mazowsza

Wydawca: AWF Warszawa
Prezentowany w monografii materiał jest oparty na dorobku badań projektu statutowego Ds.-300 (z lat 2016-2019), na temat historycznych i współczesnych warunków aktywnego wypoczynku dz...
18,00 zł 20,00 zł
Do koszyka Zobacz więcej
Znaleziono: 62 pozycje
Przeglądaj:
Sortuj według:
 • Popularność rosnąco
 • Popularność malejąco
 • Od najstarszych
 • Od najnowszych
 • Cena rosnąco
 • Cena malejąco
 • Tytuł od A do Z
 • Tytuł od Z do A
 • Autor od A do Z
 • Autor od Z do A
 • Wydawca od A do Z
 • Wydawca od Z do A
Popularność malejąco
Wyświetl:
 • 20
 • 40
 • 80
20