0 POZYCJI
KOSZYK PUSTY

Polityka prywatności oraz plików cookies sklepu - Księgarni Internetowej PZWL.PL

Ochrona prywatności Użytkowników sklepu Księgarnia Internetowa PZWL.PL („Sklep”) ma dla nas istotne znaczenie. Zapewniamy bezpieczeństwo powierzonych nam danych osobowych i dołożenie wszelkich starań w celu podnoszenia poziomu tej ochrony.

W celu wyjaśnienia naszym Użytkownikom zasad i sposobu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o Użytkownikach Sklepu, poniżej przedstawiamy dokument, który w sposób przejrzysty wyjaśnia kwestię ochrony prywatności naszych Użytkowników, tak by mogli oni poczuć się bezpiecznie i cieszyć się z korzystania z usług oferowanych w ramach naszego Sklepu.

I. KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW SERWISU?

Administratorem danych osobowych Użytkowników, czyli podmiotem odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa danym osobowym Użytkowników („Administrator”), jest ePWN Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Gottlieba Daimlera 2, 02-460 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000265613, NIP: 521-340-83-19, REGON 140718275.

Jeżeli założyli Państwo konto w ramach Księgarni Internetowej PZWL.PL („Serwis”), niezależnym administratorem danych w zakresie prowadzenia konta oraz dostarczania informacji handlowych jest Wydawnictwo Naukowe PWN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Gottlieba Daimlera 2, 02-460 Warszawa, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000067444, NIP: 526-01-52-235 o kapitale zakładowym 4.250.606 zł). Polityka ochrony danych osobowych PZWL Wydawnictwo Lekarskie dostępna jest pod adresem
https://pzwl.pl/polityka-prywatnosci


II. JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

W razie jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących naszego Serwisu i przetwarzania danych, prosimy o kontakt:

 pod adresem email: iod@epwn.pl

 
korespondencyjnie: ul. Gottlieba Daimlera 2, 02-460 Warszawa.


Żądanie poprawienia lub usunięcia danych osobowych należy zgłosić nam na adres: iod@epwn.pl.


III. JAK SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z NASZYM INSPEKTOREM OCHRONY DANYCH?

Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować na wskazany powyżej adres e-mail lub adres korespondencyjny z dopiskiem „IOD”.

VI. JAKIE DANE ZBIERAMY W SERWISIE I W JAKIM CELU?

Zakres i cel zbierania przez nas danych zależy od aktywności Użytkownika w Serwisie.

a) Założenie zamówienia w Sklepie

Dane osobowe Użytkowników, którzy złożyli zamówienie w Sklepie, takie jak imię, nazwisko, adres email, numer telefonu, dane adresowe, dane do faktury VAT (w tym NIP) są przetwarzane w celu obsługi złożonego zamówienia.
Złożenie zamówienia wymaga posiadania konta w Serwisie. 

Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest niezbędne do realizacji zamówienia a ich niepodanie skutkuje brakiem przyjęcia zamówienia. Podanie pozostałych danych jest fakultatywne.e.

Dane osobowe są przetwarzane:

- w celu realizacji zamówienia (w tym rozpatrzenia ewentualnych reklamacji) - podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy, natomiast w zakresie danych podanych fakultatywnie, podstawą prawną przetwarzania jest zgoda;
- w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości, polegających m.in. na konieczności wystawienia rachunku za sprzedaż towarów oraz jego archiwizowanie - podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny;
- w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes, polegający na ochronie naszych praw;
- w celach analitycznych i statystycznych - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes, polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Sklepie, a także ich preferencji zakupowych, w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności;
- w celu publikacji nieprofilowanych reklam naszych towarów lub usług, podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes, polegający na marketingu bezpośrednim;
- w celu informowania o okolicznościach dotyczących naszego Sklepu i nie mających charakteru informacji handlowych - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes, polegający na informowaniu o prowadzonej przez nas działalności.

b) Newsletter

Użytkownikom, którzy w tym celu podali nam swój adres e-mail, świadczymy usługi newslettera, czyli dostarczania informacji handlowych dotyczących oferowanych przez nas produktów lub usług. Dodatkowo, po wyrażeniu odrębnej zgody, możemy świadczyć usługę newslettera dotyczących produktów lub usług oferowanych przez naszych partnerów. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wysyłki newslettera.

Dane osobowe są przetwarzane:
- w przypadku kierowania do użytkownika treści marketingowych w ramach newslettera - podstawą prawną przetwarzania, – zgoda Użytkownika;
- w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes polegający na ochronie naszych praw;
- w celach analitycznych i statystycznych - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes, polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w serwisie, w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności i poprawy naszej oferty.

c) Dokonywanie płatności w Sklepie
W przypadku wyboru przez Użytkownika sposobu płatności „imoje” lub „Kup z Twisto”, przetwarzamy dane osobowe Użytkowników w celu umożliwienia dokonania płatności wybraną metodą.

Dane osobowe są przetwarzane w celu:
• przekazania danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) w związku z:
a) świadczeniem przez Bank na naszą rzecz usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes polegający na udostępnieniu instrumentu płatniczego w celu ułatwienia dokonywana zakupów;
b) obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez Użytkowników przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes polegający na udostępnieniu instrumentu płatniczego w celu ułatwienia dokonywana zakupów;
c) weryfikacją przez Bank należytego wykonania umów zawartych z nami, w szczególności zapewnienia ochrony interesów Użytkowników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości poprawnego rozpatrzenia reklamacji;

• przekazania danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Twisto”) w związku z:
a) możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za złożone zamówienie przez Twisto w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes polegający na udostępnieniu instrumentu płatniczego w celu ułatwienia dokonywana zakupów;
d) weryfikacją przez Twisto należytego wykonania takich umów zlecenia, w szczególności zapewnienia ochrony interesów Użytkowników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości poprawnego rozpatrzenia reklamacji.

W przypadku, gdy podanie przez Użytkownika danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy ze Sklepem, podanie przez Użytkownika danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy ze Sklepem internetowym.

W przypadku, gdy podanie przez Użytkownika danych osobowych następuje w celu przekazania danych osobowych Użytkownika do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep.

W przypadku przekazania danych osobowych Użytkownika do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Internet na rzecz Sklepu przez Użytkownika przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu.

W przypadku przekazania danych osobowych Użytkownika do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem a Bankiem.

W przypadku przekazania danych osobowych Użytkownika do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Użytkownikowi dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Użytkownika towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem a Twisto Polska Sp. z o.o.d) Kontakt z Biurem Obsługi Klienta

W przypadku, gdy Użytkownik kontaktuje się z nami za pośrednictwem Biura Obsługi Klient, operator może żądać podania danych tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do obsługi sprawy, której dotyczy kontakt. Podstawą prawną jest w takim wypadku nasz prawnie uzasadniony interes polegający na konieczności rozwiązania zgłoszonej sprawy związanej z Sklepem.

W przypadku, gdy Użytkownik kontaktuje się z nami za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta w sprawach związanych ze złożonym zamówieniem, operator może żądać podania danych umożliwiających identyfikację zamówienia. Podstawą prawną jest w takim wypadku niezbędność przetwarzania do wykonania umowy.

Wybrane rozmowy mogą być nagrywane w celu monitorowania jakości świadczonej usługi oraz weryfikacji pracy konsultantów, a także w celach statystycznych, o czym Użytkownik jest informowany przed rozpoczęciem rozmowy. W przypadku braku zgody na nagrywanie, dalsze kontynuowanie rozmowy jest niemożliwe a Użytkownik powinien zakończyć połączenie.

Dane osobowe w postaci nagrania rozmowy są przetwarzane:

- w celach związanych z obsługą Użytkowników - podstawą prawną przetwarzania, jest niezbędność przetwarzania do świadczenia usługi infolinii;
- w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes polegający na ochronie naszych praw;
- w celach analitycznych i statystycznych - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes, polegający na dbaniu o jak najwyższą jakość obsługi a także pracy konsultantów oraz prowadzenie analiz statystycznych dotyczących komunikacji telefonicznej.

e) Dane Użytkowników, które pobierane są automatycznie po wejściu do Sklepu

W celu umożliwienia świadczenia usługi oraz w celu ochrony praw autorskich, jak również w celach statystyczno-rozliczeniowych Sklep przetwarza dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkowników z usług Sklepu. W tym celu serwer:
         - monitoruje adres IP, z którego łączy się Użytkownik,
         - zbiera informacje statystyczne o przeglądanych stronach.

Sklep nie przechowuje żadnych informacji o konfiguracji sprzętowej komputera lub programach zainstalowanych na komputerze Użytkownika.

System informatyczny, z którego korzysta Sklep automatycznie gromadzi w logach dane związane z urządzeniem, z którego korzysta Użytkownik łącząc się ze Sklepem. Dane te gromadzone są jedynie w celach statystycznych i dotyczą: typu urządzenia, systemu operacyjnego, rodzaju przeglądarki internetowej, rozdzielczości ekranu, głębi kolorów, IP, dostawcy usług internetowych, czy adresu wejścia na Sklep i są wykorzystywane jedynie w procesie optymalizacji Sklepu w celu zapewnienia jak największej wygody korzystania, co stanowi prawnie uzasadniony interes.

Dane te nie są nigdy łączone z innymi danymi i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

V. JAK DŁUGO PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKÓW?

Okres przetwarzania danych zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są:

a) przez czas świadczenia usługi;

b) do czasu wycofania wyrażonej zgody;

c) do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu

d) do czasu skutecznego żądania usunięcia danych.

Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Na przykład, zgodnie z obowiązującą ustawą o rachunkowości, jesteśmy zobowiązani archiwizować rachunki przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

VI. JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ UŻYTKOWNIKOM?

Gwarantujemy realizację wszystkich praw osób, których dane przetwarzamy, w tym prawo:


dostępu do danych, w tym uzyskania kopii;


sprostowania danych;


usunięcia danych;


ograniczenia przetwarzania


przenoszenia danych;


wniesienia sprzeciwu;


cofnięcia zgody w dowolnym momencie (co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody);


wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

W PRZYPADKU CHĘCI SKORZYSTANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA ZE SWOICH PRAW, PROSIMY W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI O KONTAKT Z NAMI.

VII. KOMU UDOSTĘPNIAMY PODANE NAM DANE OSOBOWE?

W przypadku konieczności dostarczenia zamówienia złożonego w Sklepie dane osobowe mogą być udostępniane operatorom pocztowym lub kurierom wyłącznie w celu dostarczenia zamówienia.

W przypadku wyboru przez Użytkownika jednego ze sposobów płatności dostępnych w Sklepie, jego dane osobowe mogą być udostępnione podmiotowi dostarczającemu taką usługę płatności, wyłącznie w celu umożliwienia dokonania płatności.

Dane osobowe na podstawie odpowiedniej umowy mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, w tym m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym, podmiotowi realizującemu wysyłkę zamówień etc. Takie podmioty przetwarzają dane wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami, z zachowaniem ich poufności i bezpieczeństwa. Przysługuje nam prawo kontroli sposobu przetwarzania powierzonych przez nad danych.

W innych przypadkach dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom uprawnionym wyłącznie na podstawie przepisów prawa.

VIII. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA OBSZAR EOG

Nie przekazujemy danych osobowych Użytkowników poza obszar EOG, z zastrzeżeniem danych pochodzących z wtyczek mediów społecznościowych, zgodnie z informacją zawartą w pkt XI. MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE.

IX. PROFILOWANIE

Dane osobowe mogą być przetwarzane, o ile zostanie wyrażona odrębna zgoda, w sposób zautomatyzowany, tj. w formie profilowania. Konsekwencją profilowania jest przypisanie danej osobie profilu, w celu podejmowania dotyczących jej decyzji bądź analizy lub przewidywania jej preferencji, zachowań i postaw.

Na podstawie profilowania wykonujemy analizy, których skutkiem jest:

a) optymalizacja Sklepu (m.in. wyglądu, treści, ofert), pod kątem preferencji Użytkowników:

b) rekomendowanie treści Sklepu zgodnych z profilem aktywności;

c) emisja reklam skierowanych do oznaczonych grup odbiorców

d) wysyłka newslettera dostosowanego do preferencji Użytkowników;

e) podtrzymanie sesji Użytkownika po zalogowaniu się przez niego do Konta.

Dane te nie są przetwarzane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji wobec Użytkowników, które mogłyby wpłynąć na prawa Użytkowników.

X. POLITYKA COOKIES

Sklep stosuje tzw. ciasteczka (ang. cookies). Są to małe pliki tekstowe umieszczane na urządzeniach Użytkowników (np. komputerach) za pośrednictwem przeglądarek internetowych. Pliki te pozwalają na przechowywanie określonych informacji na urządzeniu Użytkownika, a następnie ich odczytanie przez Sklep, który te pliki stworzył. Cookies zawierają zwykle oprócz nazwy domeny Sklepu internetowego, z którego pochodzą, także czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikatowy numer.

Cookies wykorzystywane są przez nas w celu:

    - dopasowania zawartości witryn Sklepu internetowego do indywidualnych upodobań Użytkownika oraz optymalizacji korzystania przez niego ze stron internetowych (cookies pozwalają w szczególności na rozpoznanie urządzenia Użytkownika Sklepu internetowego i odpowiednie wyświetlenie strony internetowej, tak by była ona możliwie najlepiej dostosowana do jego jednostkowych potrzeb);
    - utrzymania sesji Użytkownika Sklepu internetowego po zalogowaniu (jest to niezwykle przydatne dla Użytkownika, gdyż zapobiega konieczności ponownego logowania się (podawania loginu i hasła) na każdej kolejnej podstronie Sklepu internetowego);
    - tworzenia statystyk (abyśmy mogli lepiej zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy naszego Sklepu internetowego korzystają ze stron internetowych, a w konsekwencji mogli ulepszyć strukturę i zawartość tych stron);
    - dostarczania Użytkownikom treści reklamowych odpowiadających ich indywidualnym preferencjom.

Serwis nie przechowuje żadnych informacji o konfiguracji sprzętowej komputera lub programach zainstalowanych na komputerze Użytkownika.

Zmiana ustawień plików cookies:
Zazwyczaj przeglądarka internetowa Użytkownika domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. W każdej chwili jednak Użytkownicy serwisu internetowego mają możliwość i prawo do dokonywania zmiany ustawień dotyczących cookies. Aby dokonać zmiany ustawień plików cookies Użytkownicy powinni zapoznać się ze szczegółowymi informacjami o możliwościach i sposobach obsługi cookies, które są dostępne w ustawieniach przeglądarki internetowej.

W przypadku, gdy Użytkownik nie zgadza się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies może zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoją przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdzie w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies pochodzących ze Sklepu nie możemy zagwarantować jego poprawnego działania. Jeżeli Użytkownik nie dokona zmiany ustawień w zakresie cookies to pliki te będą zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika. Oznacza to, iż będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym Użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.


XI. MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

W Serwisie używane są wtyczki i inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez serwisy społecznościowe, takie jak Facebook, Twitter i Pinterest.
W związku z korzystaniem z Serwisu, który zawiera taką wtyczkę, przeglądarka Użytkownika nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów serwisów społecznościowych (usługodawców). Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do przeglądarki Użytkownika i integrowana ze stroną. Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują informację, że przeglądarka Użytkownika wyświetliła Serwis, nawet jeśli Użytkownik nie posiada profilu u danego usługodawcy czy nie jest u niego akurat zalogowany. Taka informacja (wraz z adresem IP) jest przez przeglądarkę Użytkownika przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA) i tam przechowywana.

Jeśli Użytkownik zalogował się do jednego z serwisów społecznościowych, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę w Serwisie do profilu Użytkownika w danym serwisie społecznościowym. W przypadku użycia przez Użytkownika danej wtyczki, np. przycisku „Lubię to” lub „Retweetuj”, to odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego usługodawcy i tam zachowana. Ponadto, informacje te zostaną opublikowane w danym serwisie społecznościowym i ukażą się osobom dodanym jako kontakty Użytkownika.

Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz prawa Użytkownika w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę prywatności Użytkowników zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców.
Facebook – https://www.facebook.com/privacy/explanation
Twitter – https://twitter.com/en/privacy
Pinterest - https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy

Jeśli Użytkownik nie chce, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzin w Serwisie bezpośrednio jego profilowi w danym serwisie, to przed wizytą w Serwisie konieczne jest wylogowanie się z tego serwisu. Możliwe jest także całkowite uniemożliwienie załadowania na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla przeglądarki Użytkownika, np. blokujące skrypty.

XII. NARZĘDZIA NASZYCH PARTNERÓW

W celu świadczenia przez nas naszych usług oraz ich ulepszania i analizy posiłkujemy się także usługami i narzędziami innych podmiotów. Podmioty te realizują wyłącznie określone przez nas cele. Poniżej przedstawiamy informacje o naszych partnerach oraz stosowanych przez nich narzędziach.
a)  Google Analytics
W Sklepie używamy narzędzia Google Analytics, udostępnianego przez Google Inc. (Google) z siedzibą w USA. W ramach tej funkcji wykorzystujemy pliki cookies do zdobywania i analizy informacji dotyczących m.in. liczby odwiedzanych stron, skuteczności naszych kampanii marketingowych czy czasu spędzanego w Sklepie. Informacje te wykorzystujemy wyłącznie do poprawienia jakości Sklepu.

b)  Synerise
W Sklepie wykorzystujemy także narzędzie Synerise Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie, które bada aktywność użytkownika w Sklepie, na przykład sprawdzając historię zakupów i produkty dodawane do koszyka i na tej podstawie umożliwia nam:
- dostosowywanie wyświetlanej oferty;
- analizę efektywności prowadzonych kampanii reklamowych.

c) Crazy Egg
W Sklepie korzystamy z usługi analitycznej Crazy Egg Web dostarczanej przez Crazy Egg Inc. z siedzibą w USA w celu zbierania informacji statystycznych na temat korzystania z naszej strony internetowej. Korzystając z technologii Crazy Egg Inc., informacje o odwiedzających są gromadzone i przesyłane na serwery firmy Crazy Egg Inc. Technologia umożliwia zbieranie, analizowanie i wizualizowanie działań użytkownika podczas odwiedzania tej witryny. Pliki cookie są również wykorzystywane do tego celu. Możesz odwołać swoja zgodę w dowolnym momencie zmieniając ustawienia plików cookies w przeglądarce.


XIII. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja polityki została przyjęta i obowiązuje od 22 sierpnia 2019 roku.

XIV. DODATKOWE INFORMACJE

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem Sklepu oraz Polityką prywatności oraz plików Cookies zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).


Biuro Obsługi Klienta
  • Telefon - (42) 680 44 84 (poniedziałek-piątek; 09:00-15:00)
  • Adres e-mail - wysylkowa@pzwl.pl