0 POZYCJI
KOSZYK PUSTY
Znaleziono: 80 pozycji
Przeglądaj:
Sortuj według:
 • Popularność rosnąco
 • Popularność malejąco
 • Od najstarszych
 • Od najnowszych
 • Cena rosnąco
 • Cena malejąco
 • Tytuł od A do Z
 • Tytuł od Z do A
 • Autor od A do Z
 • Autor od Z do A
 • Wydawca od A do Z
 • Wydawca od Z do A
Popularność malejąco
Wyświetl:
 • 20
 • 40
 • 80
20
Kontrola podmiotów leczniczych - Bogusław Sygit

Kontrola podmiotów leczniczych

Seria: PORADNIKI ABC
Książka zawiera omówienie najczęściej występujących problemów praktycznych związanych z interpretacją przepisów dotyczących zasad prowadzenia kontroli podmiotów lecznicz...
53,10 zł 59,00 zł
Do koszyka Zobacz więcej
Kara umowna w kontraktach z Narodowym Funduszem Zdrowia - Tamara Zimna

Kara umowna w kontraktach z Narodowym Funduszem Zdrowia

Autor: Tamara Zimna
Seria: PORADNIKI ABC
Publikacja omawia problematykę odpowiedzialności kontraktowej świadczeniodawców realizujących umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Szcz...
53,10 zł 59,00 zł
Do koszyka Zobacz więcej
Kształcenie specjalne w systemie oświaty. Vademecum dla organu prowadzącego, dyrektora szkoły, nauczycieli i rodziców - Teresa Serafin

Kształcenie specjalne w systemie oświaty. Vademecum dla organu prowadzącego, dyrektora szkoły, nauczycieli i rodziców

Seria: PORADNIKI ABC
Publikacja jest vademecum standardów organizacji kształcenia specjalnego w szkołach publicznych i niepublicznych oraz innych placówkach prowadzonych przez jednostki samorządu terytori...
37,80 zł 42,00 zł
Do koszyka Zobacz więcej
Optymalna alokacja zasobów w ochronie zdrowia - Katarzyna Kolasa

Optymalna alokacja zasobów w ochronie zdrowia

Seria: PORADNIKI ABC
Rosnące potrzeby zdrowotne społeczeństwa związane z wydłużaniem się życia oraz stosowanie nowoczesnych i kosztownych metod leczenia stanowią dziś problem wobec niewystarczających środków w b...
37,80 zł 42,00 zł
Do koszyka Zobacz więcej
Symbioza i parki ekoprzemysłowe - Andrzej Doniec

Symbioza i parki ekoprzemysłowe

Seria: PORADNIKI ABC
Symbioza przemysłowa oznacza dobrowolne współdziałanie różnych, nieodległych od siebie organizacji, którego głównym celem jest lepsze wykorzystanie surowców i lep...
56,70 zł 63,00 zł
Do koszyka Zobacz więcej
Dotacje w prawie podatkowym. Dokumentacja i rozliczanie - Paweł Małecki

Dotacje w prawie podatkowym. Dokumentacja i rozliczanie

Seria: PORADNIKI ABC
Prezentowana publikacja jest jedną z niewielu na rynku pozycji dotyczących rozliczeń podatkowych i księgowych otrzymanych dotacji. Z chwilą wejścia Polski do Unii Europejskiej liczba pozyskiwanych ...
80,10 zł 89,00 zł
Do koszyka Zobacz więcej
Szkice z polityki zdrowotnej Unii Europejskiej - Anna Mokrzycka

Szkice z polityki zdrowotnej Unii Europejskiej

Seria: PORADNIKI ABC
W książce zaprezentowano różne aspekty polityki zdrowotnej Unii Europejskiej. Najważniejsze problemy ujęto w trzech grupach tematycznych: ramy polityki społecznej i zdrowotnej, wybrane zag...
53,10 zł 59,00 zł
Do koszyka Zobacz więcej
Jakość i marketing usług medycznych - Katarzyna Krot

Jakość i marketing usług medycznych

Seria: PORADNIKI ABC
Celem książki jest wskazanie kierunków i metod działania placówek opieki zdrowotnej zapewniających doskonalenie jakości usług i w rezultacie zadowolenie pacjentów w zmieniający...
46,80 zł 52,00 zł
Do koszyka Zobacz więcej
Jak dobrać bezbłędnych pracowników czyli minimalizowanie ryzyka osobowego na etapie poprzedzającym nawiązanie stosunku pracy - Patrycja Wacławska

Jak dobrać bezbłędnych pracowników czyli minimalizowanie ryzyka osobowego na etapie poprzedzającym nawiązanie stosunku pracy

Seria: PORADNIKI ABC
Książka "Jak dobrać bezbłędnych pracowników" adresowana jest do pracodawców, kadrowców, specjalistów zarządzania zasobami ludzkimi, a także do studentów...
56,70 zł 63,00 zł
Do koszyka Zobacz więcej
Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce ochrony zdrowia - Aldona Frączkiewicz-Wronka

Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce ochrony zdrowia

Seria: PORADNIKI ABC
"Niniejsza publikacja wzbogaca dotychczasowy dorobek i wiedzę z problematyki zarządzania publicznego w ochronie zdrowia. Wyróżnia się nie tylko tym, że jest kompleksowym i rzetelnym stu...
46,80 zł 52,00 zł
Do koszyka Zobacz więcej
Konsekwencje prawne śmierci pracownika - Ewa Hofmańska

Konsekwencje prawne śmierci pracownika

Seria: PORADNIKI ABC
Przedmiotem opracowania jest zagadnienie konsekwencji prawnych śmierci pracownika w świetle przepisów kodeksu pracy i niektórych innych ustaw z zakresu prawa pracy. Analizie poddano z...
46,80 zł 52,00 zł
Do koszyka Zobacz więcej
Zakres przetwarzania danych osobowych w działalności gospodarczej - Dorota Fleszer

Zakres przetwarzania danych osobowych w działalności gospodarczej

Seria: PORADNIKI ABC
Stan prawny na 1.04.2008 r. Książka jest pierwszym monograficznym opracowaniem problematyki kształtowania zakresu przetwarzania danych osobowych wykorzystywanych w działalności gospodarczej. Kom...
40,50 zł 45,00 zł
Do koszyka Zobacz więcej
Zarządzanie progresywne zdrowiem. Kierunki, strategie, metody - Violetta Korporowicz

Zarządzanie progresywne zdrowiem. Kierunki, strategie, metody

Seria: PORADNIKI ABC
W publikacji omówiono zagadnienia niezbędne do nowoczesnego, progresywnego zarządzania w ochronie zdrowia, którego istota polega na łączeniu licznych dyscyplin wiedzy (ekonomii, prawa...
68,40 zł 76,00 zł
Do koszyka Zobacz więcej
Kontrola robót betonowych i żelbetowych w trakcie ich realizacji i odbioru - Adam Piekarczyk

Kontrola robót betonowych i żelbetowych w trakcie ich realizacji i odbioru

Seria: PORADNIKI ABC
W książce omówiono sposoby prawidłowej kontroli robót betonowych i żelbetowych prowadzonych w trakcie wznoszenia obiektu budowlanego oraz po jego wykonaniu. Przedstawiono wymagania do...
48,60 zł 54,00 zł
Do koszyka Zobacz więcej
Budowla w podatku od nieruchomości - Wojciech Krok

Budowla w podatku od nieruchomości

Autor: Wojciech Krok
Seria: PORADNIKI ABC
Przedmiotem niniejszej książki są kwestie prawne związane z jednym z przedmiotów opodatkowania podatkiem od nieruchomości, tj. budowli. Szczegółowo omówiono w niej konstrukcję ...
74,70 zł 83,00 zł
Do koszyka Zobacz więcej
Skomercjalizowane szpitale w obrocie gospodarczym - Agnieszka Grzesiok-Horosz

Skomercjalizowane szpitale w obrocie gospodarczym

Seria: PORADNIKI ABC
Celem publikacji jest przedstawienie w przystępny sposób podstawowych informacji dotyczących funkcjonowania skomercjalizowanego szpitala w obrocie gospodarczym. Autorzy omawiają następując...
53,10 zł 59,00 zł
Do koszyka Zobacz więcej
Pozycja płatnika składek w ubezpieczeniu społecznym i zdrowotnym - Arleta Nerka

Pozycja płatnika składek w ubezpieczeniu społecznym i zdrowotnym

Seria: PORADNIKI ABC
Opracowanie ma na celu przybliżenie płatnikom oraz ich pracownikom informacji na temat pozycji płatnika w systemie ubezpieczeń społecznych, charakteru relacji pomiędzy płatnikiem a Zakładem Ubezpie...
53,10 zł 59,00 zł
Do koszyka Zobacz więcej
Zakładowy plan kont wraz z komentarzem dla podmiotów leczniczych - Maria Hass-Symotiuk - 16 %

Zakładowy plan kont wraz z komentarzem dla podmiotów leczniczych

Wydawca: Wolters Kluwer
Seria: PORADNIKI ABC
Publikacja prezentuje rozwiązania dotyczące opracowywania i funkcjonowania zakładowego planu kont dla dużych, małych i mikropodmiotów leczniczych o różnej formie prawnej: samodzielny...
82,68 zł 99,00 zł
Do koszyka Zobacz więcej
Empatia pracowników medycznych - Ewa Wilczek-Rużyczka

Empatia pracowników medycznych

Wydawca: Wolters Kluwer
Seria: PORADNIKI ABC
Pozytywny wpływ empatii na wyniki terapii i opieki jest znany od dawna. Szczególnie w zawodach medycznych stawia się pracownikom wysokie wymagania odnośnie do umiejętności interpersonalnych,...
Niedostępny
Zobacz więcej
Model wyceny świadczeń zdrowotnych dla lecznictwa szpitalnego - Magdalena Kludacz-Alessandri

Model wyceny świadczeń zdrowotnych dla lecznictwa szpitalnego

Wydawca: Wolters Kluwer
Seria: PORADNIKI ABC
Książka przedstawia propozycję modelu wyceny świadczeń zdrowotnych dla lecznictwa stacjonarnego w Polsce. Obejmuje on zarówno zasady ustalania kosztów świadczeń zdrowotnych na poziomi...
Niedostępny
Zobacz więcej
Znaleziono: 80 pozycji
Przeglądaj:
Sortuj według:
 • Popularność rosnąco
 • Popularność malejąco
 • Od najstarszych
 • Od najnowszych
 • Cena rosnąco
 • Cena malejąco
 • Tytuł od A do Z
 • Tytuł od Z do A
 • Autor od A do Z
 • Autor od Z do A
 • Wydawca od A do Z
 • Wydawca od Z do A
Popularność malejąco
Wyświetl:
 • 20
 • 40
 • 80
20