0 POZYCJI
KOSZYK PUSTY

Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

Znaleziono: 285 pozycji
Przeglądaj:
Sortuj według:
 • Popularność rosnąco
 • Popularność malejąco
 • Od najstarszych
 • Od najnowszych
 • Cena rosnąco
 • Cena malejąco
 • Tytuł od A do Z
 • Tytuł od Z do A
 • Autor od A do Z
 • Autor od Z do A
 • Wydawca od A do Z
 • Wydawca od Z do A
Popularność malejąco
Wyświetl:
 • 20
 • 40
 • 80
20
Elastyczność w zarządzaniu realizacją procesów budowlanych - Jerzy Pasławski

Elastyczność w zarządzaniu realizacją procesów budowlanych

W pracy przedstawiono koncepcję usprawnienia realizacji procesów budowlanych bazującą na wprowadzeniu elastyczności w zarządzaniu. Autor zaproponował oryginalną metodę FLEMANCO, któ...
13,50 zł 15,00 zł
Do koszyka Zobacz więcej
Ocena stanu wysokonapięciowych układów izolacyjnych i rozpoznanie defektów z wykorzystaniem technik cyfrowych - Hubert Morańda

Ocena stanu wysokonapięciowych układów izolacyjnych i rozpoznanie defektów z wykorzystaniem technik cyfrowych

Rozprawa dotyczy diagnostyki wysokonapięciowych układów izolacyjnych. W pierwszej części pracy opisana została metoda rozpoznawania defektów układu izolacyjnego próżniowego i t...
35,10 zł 39,00 zł
Do koszyka Zobacz więcej
Woda w miejskiej przestrzeni publicznej. Modelowe formy zagospodarowania wód opadowych i powierzchniowych - Anna Januchta-Szostak

Woda w miejskiej przestrzeni publicznej. Modelowe formy zagospodarowania wód opadowych i powierzchniowych

Rozprawa habilitacyjna prezentuje znaczenie i rolę, jaką woda odgrywa w przestrzeni miejskiej. Woda to z jednej strony newralgiczny składnik ekosystemów miejskich, z drugiej zaś – waru...
24,30 zł 27,00 zł
Do koszyka Zobacz więcej
Research in Logistics & Production - Badania w dziedzinie logistyki i produkcji, Vol. 2, No. 1, 2012 - Praca zbiorowa

Research in Logistics & Production - Badania w dziedzinie logistyki i produkcji, Vol. 2, No. 1, 2012

Czasopismo naukowe „Research in Logistics & Production” zawiera materiały naukowe, w których opisano wyniki badań i analiz z zakresu szeroko rozumianej organizacji logist...
Zamówienia publiczne jako instrument kreowania popytu na innowacje - Arkadiusz Borowiec

Zamówienia publiczne jako instrument kreowania popytu na innowacje

Rozdział pierwszy pełni rolę służebną w stosunku do treści rozprawy i pozwala na lepsze zrozumienie istoty pojęcia innowacji oraz innowacyjności, a także uwarunkowań związanych z ich definiowaniem....
26,10 zł 29,00 zł
Do koszyka Zobacz więcej
Fasciculi Mathematici 2009/42 - Praca zbiorowa

Fasciculi Mathematici 2009/42

Fasciculi Mathematici jest międzynarodowym czasopismem matematycznym, w którym publikuje się oryginalne artykuły naukowe zarówno z zakresu matematyki teoretycznej, jak i stosowanej. W...
12,60 zł 14,00 zł
Do koszyka Zobacz więcej
Analiza sytuacji Wielkopolski w kontekście transformacji wiedzy w sieciach gospodarczych

Analiza sytuacji Wielkopolski w kontekście transformacji wiedzy w sieciach gospodarczych

Ze wstępu:Prezentowane tu rozważania są efektem badań realizowanych w Instytucie Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej w ramach projektu „Foresight »sieci gospodar...
15,30 zł 17,00 zł
Do koszyka Zobacz więcej
Metody prognozowania w modelowaniu eksploatacji środków transportu - Karol Andrzejczak

Metody prognozowania w modelowaniu eksploatacji środków transportu

W rozprawie opracowano metody i modele cząstkowe ukierunkowane na prognozowanie sytuacji eksploatacyjnej środków transportu z uwzględnieniem zdarzeń losowych. Zastosowana metodyka charaktery...
31,50 zł 35,00 zł
Do koszyka Zobacz więcej
Minimalizacja wymiaru przestrzeni rozwiązań w optymalnej syntezie mechanizmów - Jacek Buśkiewicz

Minimalizacja wymiaru przestrzeni rozwiązań w optymalnej syntezie mechanizmów

Niezmienniczy względem wybranych przekształceń geometrycznych (obrót, przesunięcie, odbicie lustrzane, skalowanie) opis krzywej pozwala zminimalizować wymiar przestrzeni parametrów (z...
18,00 zł 20,00 zł
Do koszyka Zobacz więcej
Research in Logistics & Production - Badania w dziedzinie logistyki i produkcji, Vol. 1, No. 2, 2011 - Praca zbiorowa

Research in Logistics & Production - Badania w dziedzinie logistyki i produkcji, Vol. 1, No. 2, 2011

Czasopismo naukowe „Research in Logistics & Production” zawiera materiały naukowe, w których opisano wyniki badań i analiz z zakresu szeroko rozumianej organizacji logist...
Electrical Engineering, Issue 55, Year 2007 - Praca zbiorowa

Electrical Engineering, Issue 55, Year 2007

Czasopismo naukowe „Electrical Engineering” zawiera konferencyjne materiały naukowe, w których opisano wyniki badań i analiz z zakresu szeroko rozumianej inżynierii elektronicznej.
12,60 zł 14,00 zł
Do koszyka Zobacz więcej
Badanie miar wahań napięcia w sieciach elektrycznych - Grzegorz Wiczyński

Badanie miar wahań napięcia w sieciach elektrycznych

W rozprawie przedstawiono systematyczną analizę miar wahań napięcia ukierunkowaną na wykorzystanie wyników pomiarów w opisie zmienności napięcia w sieci elektroenergetycznej i identyf...
21,60 zł 24,00 zł
Do koszyka Zobacz więcej
Budowa scenariuszy transformacji wiedzy wspierających innowacyjną Wielkopolskę. Badania uzupełniające. TOM 1

Budowa scenariuszy transformacji wiedzy wspierających innowacyjną Wielkopolskę. Badania uzupełniające. TOM 1

Ze wstępu:Niniejsze opracowanie jest kolejnym – czwartym – raportem dotyczącym projektu „Foresight »Sieci gospodarcze Wielkopolski« – scenariusze tra...
Studium pasywnej regeneracji filtrów cząstek stałych w silnikach o zapłonie samoczynnym - Paweł Fuć

Studium pasywnej regeneracji filtrów cząstek stałych w silnikach o zapłonie samoczynnym

Autor: Paweł Fuć
Praca dotyczy syntetycznego ujęcia doboru właściwości materiałowych układów katalitycznych do stworzenia współzależnych systemów oczyszczania gazów wylotowych, w aspekc...
15,75 zł 17,50 zł
Do koszyka Zobacz więcej
Research in Logistics & Production - Badania w dziedzinie logistyki i produkcji, Vol. 2, No. 3, 2012 - Praca zbiorowa

Research in Logistics & Production - Badania w dziedzinie logistyki i produkcji, Vol. 2, No. 3, 2012

Czasopismo naukowe „Research in Logistics & Production” zawiera materiały naukowe, w których opisano wyniki badań i analiz z zakresu szeroko rozumianej organizacji logist...
Architektura środowiska mieszkaniowego tworzonego z udziałem środków publicznych - Radosław Barek

Architektura środowiska mieszkaniowego tworzonego z udziałem środków publicznych

Praca ma charakter poznawczy i analityczny, odnosi się do kształtowania standardów środowiska mieszkaniowego. Przedstawione w niej zagadnienia dotyczą zarówno założeń urbanistycznych,...
22,50 zł 25,00 zł
Do koszyka Zobacz więcej
Prognozowanie trwałości łożysk tocznych - Michał Libera

Prognozowanie trwałości łożysk tocznych

Praca dotyczy zjawiska zmęczenia powierzchniowego łożysk tocznych w czasie ich pracy. Obecnie niewłaściwy dobór łożysk w budowie maszyn zaprzepaszcza około 80% ich potencjału. W pracy om&oac...
35,10 zł 39,00 zł
Do koszyka Zobacz więcej
Modelowanie warunków termicznych chłodniczego przewozu żywności - Krzysztof Bieńczak

Modelowanie warunków termicznych chłodniczego przewozu żywności

W rozprawie przedstawiono czynniki kształtujące jakość żywności w ogniwie transportowym łańcucha żywnościowego. Z wykonanego przeglądu literatury wynika, iż na jakość żywności szybko i łatwo psując...
12,60 zł 14,00 zł
Do koszyka Zobacz więcej
Systematyka narzędzi doskonalenia procesów produkcyjnych dla organizacji uczących się - Beata Starzyńska

Systematyka narzędzi doskonalenia procesów produkcyjnych dla organizacji uczących się

Współczesne przedsiębiorstwa znalazły się w sytuacji, w której zdolność dynamicznej adaptacji do zmieniających się warunków rynkowych jest kluczowym czynnikiem przewagi konkure...
62,10 zł 69,00 zł
Do koszyka Zobacz więcej
Identyfikacja parametrów cząstek stałych z silników spalinowych - Jacek Pielecha

Identyfikacja parametrów cząstek stałych z silników spalinowych

Praca dotyczy możliwości syntetycznego ujęcia parametrów cząstek stałych emitowanych z silników o zapłonie samoczynnym. Realizacja tego zagadnienia jest rezultatem pozytywnych wynik&o...
30,60 zł 34,00 zł
Do koszyka Zobacz więcej
Znaleziono: 285 pozycji
Przeglądaj:
Sortuj według:
 • Popularność rosnąco
 • Popularność malejąco
 • Od najstarszych
 • Od najnowszych
 • Cena rosnąco
 • Cena malejąco
 • Tytuł od A do Z
 • Tytuł od Z do A
 • Autor od A do Z
 • Autor od Z do A
 • Wydawca od A do Z
 • Wydawca od Z do A
Popularność malejąco
Wyświetl:
 • 20
 • 40
 • 80
20