0 POZYCJI
KOSZYK PUSTY

Wydawnictwo Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Znaleziono: 77 pozycji
Przeglądaj:
Sortuj według:
 • Popularność rosnąco
 • Popularność malejąco
 • Od najstarszych
 • Od najnowszych
 • Cena rosnąco
 • Cena malejąco
 • Tytuł od A do Z
 • Tytuł od Z do A
 • Autor od A do Z
 • Autor od Z do A
 • Wydawca od A do Z
 • Wydawca od Z do A
Popularność malejąco
Wyświetl:
 • 20
 • 40
 • 80
20
Podstawy logistyki - Sylwia Konecka

Podstawy logistyki

Logistyka, definiowana jako procesy związane z przepływami fizycznymi i informacyjnymi, od dawna pozostaje ważnym obszarem działania przedsiębiorstwa. Stanowiąc potencjalne źródło przewagi k...
45,90 zł 51,00 zł
Do koszyka Zobacz więcej
Bariery logistyczne międzynarodowych łańcuchów dostaw - Zbigniew Bentyn

Bariery logistyczne międzynarodowych łańcuchów dostaw

W monografii określono rodzaj, znaczenie i charakter oddziaływania barier logistycznych na międzynarodowe łańcuchy dostaw. Na podstawie przeprowadzonych badań sformułowano liczne wskazówki d...
45,90 zł 51,00 zł
Do koszyka Zobacz więcej
Samorząd terytorialny - Adrian Misiejko

Samorząd terytorialny

Skrypt przynosi przede wszystkim informacje dotyczące: pojęcia i istoty samorządu, struktury samorządu terytorialnego, zadań jednostek samorządu terytorialnego, organów gminy, organów...
21,60 zł 24,00 zł
Do koszyka Zobacz więcej
Badania operacyjne - Marcin Anholcer

Badania operacyjne

Książka zawiera treści należące do programu przedmiotu badania operacyjne, zgodne ze standardami nauczania obowiązującymi na prowadzonym na UEP kierunku Informatyka i Ekonometria. Materiał został p...
29,70 zł 33,00 zł
Do koszyka Zobacz więcej
Zarządzanie środowiskowe

Zarządzanie środowiskowe

Zrównoważony rozwój może być osiągnięty dzięki odpowiedniemu zarządzaniu środowiskowemu w organizacji, czyli dzięki działaniom służącym zapobieganiu negatywnemu wpływowi zanieczyszcze...
48,60 zł 54,00 zł
Do koszyka Zobacz więcej
Finanse przedsiębiorstw - Jarosław Kubiak

Finanse przedsiębiorstw

Skrypt rozpoczyna się od zagadnień związanych z celem działalności przedsiębiorstwa i relacji między jego interesariuszami. Następnie omawiane są podstawy dokonania wstępnej oceny sytuacji finansow...
24,30 zł 27,00 zł
Do koszyka Zobacz więcej
Bankowość

Bankowość

W kilku ostatnich dekadach w bankowości zaszło wiele zmian wywołanych wdrażaniem nowoczesnych technologii i związanymi z tym innowacjami produktowymi oraz reorganizacją działalności bankowej. Nastę...
48,60 zł 54,00 zł
Do koszyka Zobacz więcej
Osoby młode na rynku pracy - Baha Kalinowska-Sufinowicz

Osoby młode na rynku pracy

Przedmiotem monografii jest sytuacja osób młodych na polskim rynku pracy na tle innych państw, a także możliwości udoskonalenia polityki państwa wobec tej grupy osób. Zakres czasowy p...
32,40 zł 36,00 zł
Do koszyka Zobacz więcej
Podejście kalibracyjne w badaniach społeczno-ekonomicznych - Marcin Szymkowiak

Podejście kalibracyjne w badaniach społeczno-ekonomicznych

Książka nawiązuje do dynamicznie rozwijającej się na całym świecie w badaniach reprezentacyjnych oraz spisach powszechnych metody kalibracji. Podjęta tematyka stanowi próbę wypełnienia dostr...
21,60 zł 24,00 zł
Do koszyka Zobacz więcej
Historia myśli o organizacji i zarządzaniu - Janusz Kraśniak

Historia myśli o organizacji i zarządzaniu

W podręczniku przedstawiono rozwój nauki organizacji i zarządzania od taylorowskiej koncepcji naukowej organizacji pracy jako pierwszego, kompleksowego podejścia do problemu zarządzania orga...
29,70 zł 33,00 zł
Do koszyka Zobacz więcej
Sprawozdawczość niefinansowa. Ujawnianie i atestacja informacji niefinansowych w świetle regulacji i standardów

Sprawozdawczość niefinansowa. Ujawnianie i atestacja informacji niefinansowych w świetle regulacji i standardów

Redaktor: Ewa Różańska
Książka jest poświęcona problematyce ujawniania i atestacji informacji niefinansowych w sprawozdawczości jednostek gospodarczych w świetle dyrektywy 2014/95/UE, ustawy o rachunkowości i Krajowego S...
43,20 zł 48,00 zł
Do koszyka Zobacz więcej
Kształtowanie jakości żywności. Wybrane zagadnienia

Kształtowanie jakości żywności. Wybrane zagadnienia

Podręcznik stanowi oryginalne i kompleksowe opracowanie zagadnień istotnych w kształceniu menedżerów jakości żywności. W podręczniku zawarto szczegółową charakterystykę czynnikó...
29,70 zł 33,00 zł
Do koszyka Zobacz więcej
Państwo jako właściciel przedsiębiorstw. Polityka, gospodarka, dziedzictwo historyczne - Katarzyna Szarzec

Państwo jako właściciel przedsiębiorstw. Polityka, gospodarka, dziedzictwo historyczne

Autorka podejmuje ważne zagadnienie roli państwa jako właściciela przedsiębiorstw w gospodarce kapitalistycznej z uwzględnieniem uwarunkowań politycznych, gospodarczych i historycznych. Przedstawi...
37,80 zł 42,00 zł
Do koszyka Zobacz więcej
Wpływ religii na rozwój rachunkowości w wybranych krajach azjatyckich - Małgorzata Czerny

Wpływ religii na rozwój rachunkowości w wybranych krajach azjatyckich

Jest to pierwsza w Polsce publikacja kompleksowo opisująca wpływ religii na rachunkowość. Znajomość różnic kulturowych, w tym religijnych, oraz ich oddziaływania na prowadzenie biznesu ma co...
48,60 zł 54,00 zł
Do koszyka Zobacz więcej
Marketing. Podręcznik akademicki

Marketing. Podręcznik akademicki

Redaktor: Zygmunt Waśkowski
"Marketing. Podręcznik akademicki" to nowa pozycja na rynku wydawniczym, w której autorzy w zrozumiały, bardzo przystępny sposób wyjaśniają istotę i znaczenie współcz...
51,30 zł 57,00 zł
Do koszyka Zobacz więcej
Gospodarka cyfrowa - rozwój regionalny - odporność - Ewa Łaźniewska

Gospodarka cyfrowa - rozwój regionalny - odporność

Pandemia Covid-19 jest ostatnim kryzysem, który ujawnił i nasilił problem nierówności społecznych i regionalnych. Coraz częściej pojawiają się wezwania do „lepszej odbudowy&rdq...
40,50 zł 45,00 zł
Do koszyka Zobacz więcej
Paradoksy w zarządzaniu strategicznym. Podejście ewolucyjno-behawioralne - Jan Polowczyk

Paradoksy w zarządzaniu strategicznym. Podejście ewolucyjno-behawioralne

Autor: Jan Polowczyk
Paradoks stał się symbolem początku XXI wieku. Paradoksy pojawiły się już nie tylko w wypowiedziach polityków i menedżerów, a także badaczy z różnych dyscyplin naukowych, a szc...
40,50 zł 45,00 zł
Do koszyka Zobacz więcej
Dochody własne w systemie finansowania gmin. Determinanty i implikacje - Monika Banaszewska

Dochody własne w systemie finansowania gmin. Determinanty i implikacje

W monografii przeprowadzono diagnozę i ocenę systemu wyposażenia gmin w Polsce w dochody własne. Wytypowano i zoperacjonalizowano płaszczyzny tej oceny, a następnie przeprowadzono badania empiryczn...
33,75 zł 37,50 zł
Do koszyka Zobacz więcej
Zarządzanie jakością

Zarządzanie jakością

W podręczniku zaprezentowano istotę oraz najważniejsze koncepcje zarządzania jakością służące usprawnieniu ogólnego zarządzania organizacją. Ponadto przedstawiono kwestie związane z systemem...
45,90 zł 51,00 zł
Do koszyka Zobacz więcej
Surfaktanty. Budowa, właściwości, zastosowania - Ryszard Zieliński

Surfaktanty. Budowa, właściwości, zastosowania

Surfaktanty są bardzo liczną grupą substancji zarówno pochodzenia naturalnego, jak i otrzymywanych na drodze syntezy chemicznej. Znaczne zainteresowanie tymi związkami wynika z ich dużej akt...
135,00 zł 150,00 zł
Do koszyka Zobacz więcej
Znaleziono: 77 pozycji
Przeglądaj:
Sortuj według:
 • Popularność rosnąco
 • Popularność malejąco
 • Od najstarszych
 • Od najnowszych
 • Cena rosnąco
 • Cena malejąco
 • Tytuł od A do Z
 • Tytuł od Z do A
 • Autor od A do Z
 • Autor od Z do A
 • Wydawca od A do Z
 • Wydawca od Z do A
Popularność malejąco
Wyświetl:
 • 20
 • 40
 • 80
20