0 POZYCJI
KOSZYK PUSTY

Wydawnictwo Szkoła Główna Handlowa

Znaleziono: 103 pozycje
Przeglądaj:
Sortuj według:
 • Popularność rosnąco
 • Popularność malejąco
 • Od najstarszych
 • Od najnowszych
 • Cena rosnąco
 • Cena malejąco
 • Tytuł od A do Z
 • Tytuł od Z do A
 • Autor od A do Z
 • Autor od Z do A
 • Wydawca od A do Z
 • Wydawca od Z do A
Popularność malejąco
Wyświetl:
 • 20
 • 40
 • 80
20
ZRÓWNOWAŻONA TRANSFORMACJA. STAN I UWARUNKOWANIA W KONTEKŚCIE ESG

ZRÓWNOWAŻONA TRANSFORMACJA. STAN I UWARUNKOWANIA W KONTEKŚCIE ESG

Zrównoważony rozwój jest koncepcją bardzo dobrze znaną i opisaną w literaturze, stanowiącą zarówno podstawę pożądanego rozwoju społeczno-gospodarczego w skali globalnej oraz kr...
36,54 zł 40,60 zł
Do koszyka Zobacz więcej
CONTROLLING I JEGO ZASTOSOWANIE W SEKTORZE PUBLICZNYM - Michał Zubek

CONTROLLING I JEGO ZASTOSOWANIE W SEKTORZE PUBLICZNYM

Autor: Michał Zubek
Zakres i tempo zmian, jakie zachodzą w organizacjach sektora publicznego i w jego otoczeniu, wymuszają potrzebę ciągłego doskonalenia systemu zarządzania. Publikacja przyczyni się do upowszechnieni...
39,69 zł 44,10 zł
Do koszyka Zobacz więcej
FUNKCJONOWANIE SĄDOWNICTWA ADMINISTRACYJNEGO NA TLE ZMIAN KONIUNKTURY GOSPODARCZEJ: PERSPEKTYWA EKONOMICZNEJ ANALIZY PRAWA

FUNKCJONOWANIE SĄDOWNICTWA ADMINISTRACYJNEGO NA TLE ZMIAN KONIUNKTURY GOSPODARCZEJ: PERSPEKTYWA EKONOMICZNEJ ANALIZY PRAWA

Niniejsze opracowanie podejmuje próbę analizy tych procesów, przyjmując perspektywę interdyscyplinarną. Jej celem jest przedstawienie systemu sądownictwa administracyjnego jako instyt...
44,10 zł 49,00 zł
Do koszyka Zobacz więcej
FAKTORING W PRZEDSIĘBIORSTWIE - Ewa Jagodzińska-Komar

FAKTORING W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Głównym celem monografii jest ocena realnych możliwości racjonalnego wykorzystywania faktoringu w działalności przedsiębiorstw poszukujących skutecznych rozwiązań służących stymulowaniu płyn...
30,24 zł 33,60 zł
Do koszyka Zobacz więcej
SPORT W XXI WIEKU Wyzwania współczesności

SPORT W XXI WIEKU Wyzwania współczesności

Studenckie Koło Naukowe Zarządzania w Sporcie powstało w 2003 r. i jest jedną z najprężniej działających organizacji w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Dzięki pomysłodawcy oraz wielolet...
26,46 zł 29,40 zł
Do koszyka Zobacz więcej
POLITYKA POLSKICH SAMORZĄDÓW GMINNYCH W ZAKRESIE OPODATKOWANIA NIERUCHOMOŚCI

POLITYKA POLSKICH SAMORZĄDÓW GMINNYCH W ZAKRESIE OPODATKOWANIA NIERUCHOMOŚCI

Problematyka badawcza monografii koncentruje się na bardzo ważnej części zagadnień dotyczących gospodarki finansowej gmin. Autorzy podjęli próbę zbadania lokalnej polityki podatkowej i stopn...
50,40 zł 56,00 zł
Do koszyka Zobacz więcej
NIEPRAWIDŁOWOŚCI I NADUŻYCIA NA RYNKU FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH - Aleksandra Królikowska

NIEPRAWIDŁOWOŚCI I NADUŻYCIA NA RYNKU FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Celem tej monografii jest kompleksowe przedstawienie nieprawidłowości i nadużyć w sektorze funduszy inwestycyjnych wraz z uwzględnieniem ich przyczyn, mechanizmów działania, skutków i...
36,54 zł 40,60 zł
Do koszyka Zobacz więcej
PRACTICAL ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES, A GUIDE - Maciej Huczko

PRACTICAL ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES, A GUIDE

Autor: Maciej Huczko
PRACTICAL ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES, A GUIDE is a guide addressed to academic students.This practical guide will be appreciated by students at different levels, that is: bachelor, master ...
31,50 zł 35,00 zł
Do koszyka Zobacz więcej
LOKALNE FUNDUSZE ROZWOJU GOSPODARCZEGO

LOKALNE FUNDUSZE ROZWOJU GOSPODARCZEGO

Głównym celem monografii jest zaprezentowanie koncepcji funkcjonowania lokalnych funduszy rozwoju gospodarczego (LFRG) współpracujących z jednostkami samorządu terytorialnego. Kolejny...
27,72 zł 30,80 zł
Do koszyka Zobacz więcej
POLSKA RAPORT O KONKURENCYJNOŚCI 2022. W kierunku zrównoważonej gospodarki w dobie pandemii

POLSKA RAPORT O KONKURENCYJNOŚCI 2022. W kierunku zrównoważonej gospodarki w dobie pandemii

Struktura niniejszej monografii odpowiada zarysowanym wyżej ramom analitycznym opisującym konkurencyjność międzynarodową. Ujęcie to zastosowano w niniejszej monografii, uwzględniając przy tym rozr&...
31,50 zł 35,00 zł
Do koszyka Zobacz więcej
JAKOŚĆ W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM Zapewnienie czy iluzja? - Jakub Brdulak

JAKOŚĆ W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM Zapewnienie czy iluzja?

Autor: Jakub Brdulak
W książce zostały przytoczone wybrane dobre praktyki na poziomie instytucjonalnym (uczelnianym) prezentujące, zdaniem autora, ciekawe i wartościowe działania podejmowane przez uczelnie, mające wspi...
24,57 zł 27,30 zł
Do koszyka Zobacz więcej
WZROST GOSPODARCZY JAPONII. Od Restauracji Meiji do Abenomics - Artur F. Tomeczek

WZROST GOSPODARCZY JAPONII. Od Restauracji Meiji do Abenomics

Niniejsza praca ma charakter teoretyczno-empiryczny. Przedmiotem badań jest wzrost gospodarczy Japonii w latach 1868–2018, ze szczególnym uwzględnieniem okresu stagnacji gospodarczej p...
38,43 zł 42,70 zł
Do koszyka Zobacz więcej
SZKICE O GOSPODARCE KRAJÓW NORDYCKICH NA POCZĄTKU XXI WIEKU

SZKICE O GOSPODARCE KRAJÓW NORDYCKICH NA POCZĄTKU XXI WIEKU

Redaktor: Bogusław Czarny
Książka składa się z czterech rozdziałów. Powstawały one w latach 2018–2021 w warszawskiej Szkole Głównej Handlowej niezależnie od siebie, co sprawiło, że każdy rozdział ma osob...
20,16 zł 22,40 zł
Do koszyka Zobacz więcej
DOBROSTAN PRACOWNIKÓW. Koncepcje, zadania, wyniki badań - Joanna Tabor-Błażewicz

DOBROSTAN PRACOWNIKÓW. Koncepcje, zadania, wyniki badań

W pierwszym rozdziale zawarto definicje dobrostanu i ukazano genezę zaadaptowania tej koncepcji do obszaru zarządzania zarówno w wymiarze praktycznym, jak i teoretycznym. Uwzględniono r&oacu...
19,53 zł 21,70 zł
Do koszyka Zobacz więcej
KWESTIA AGRARNA W TEORII EKONOMII. Od rolnictwa chłopskiego do rolnictwa zrównoważonego - Roman Sobiecki

KWESTIA AGRARNA W TEORII EKONOMII. Od rolnictwa chłopskiego do rolnictwa zrównoważonego

Głównym celem przygotowanej monografii jest wykazanie trwałości kwestii agrarnej poprzez przedstawienie różnorodności poglądów na temat jej miejsca w teorii ekonomii w kontekśc...
27,09 zł 30,10 zł
Do koszyka Zobacz więcej
ZACHOWANIA KONSUMENTÓW W CZASIE PANDEMII COVID-19 - Bogdan Mróz

ZACHOWANIA KONSUMENTÓW W CZASIE PANDEMII COVID-19

Autor: Bogdan Mróz
Opracowanie składa się z wprowadzenia oraz pięciu rozdziałów, w których zostały zawarte najważniejsze wnioski podsumowujące wyniki zrealizowanego projektu badawczego. W pierwszym rozd...
22,05 zł 24,50 zł
Do koszyka Zobacz więcej
FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA 13. Bezpieczeństwo finansowe i rozwój

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA 13. Bezpieczeństwo finansowe i rozwój

Redaktor: Jacek Grzywacz
WprowadzenieWyzwania rozwojowe stojące przed gospodarką polską funkcjonującą w coraz bardziej złożonej rzeczywistości gospodarczej i społecznej wymagają od przedsiębiorstw zachowania sz...
34,65 zł 38,50 zł
Do koszyka Zobacz więcej
FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA 12. Uwarunkowania działalności

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA 12. Uwarunkowania działalności

Redaktor: Jacek Grzywacz
Fantazją należy określić próbę wskazania jednego, głównego czynnika mającego największy wpływ na efekty funkcjonowania i rozwoju gospodarki. Podczas wielu dyskusji pojawia się wiele o...
27,72 zł 30,80 zł
Do koszyka Zobacz więcej
FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA 10 Różne oblicza

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA 10 Różne oblicza

Redaktor: Jacek Grzywacz
Mówiąc o finansach przedsiębiorstwa słusznie pojęcie to kojarzone jest z procesami gospodarczymi zachodzącymi w jednostkach gospodarczych. Odzwierciedleniem tych procesów i jednocześn...
27,72 zł 30,80 zł
Do koszyka Zobacz więcej
FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA 11. Wyzwania przyszłości

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA 11. Wyzwania przyszłości

Redaktor: Jacek Grzywacz
Różnorodność czynników wpływających na rozwój gospodarki sprawia, że mają one wieloaspektowy charakter. Są one przedmiotem wielu badań i dyskusji, mających odzwierciedlenie w s...
28,35 zł 31,50 zł
Do koszyka Zobacz więcej
Znaleziono: 103 pozycje
Przeglądaj:
Sortuj według:
 • Popularność rosnąco
 • Popularność malejąco
 • Od najstarszych
 • Od najnowszych
 • Cena rosnąco
 • Cena malejąco
 • Tytuł od A do Z
 • Tytuł od Z do A
 • Autor od A do Z
 • Autor od Z do A
 • Wydawca od A do Z
 • Wydawca od Z do A
Popularność malejąco
Wyświetl:
 • 20
 • 40
 • 80
20