0 POZYCJI
KOSZYK PUSTY
Znaleziono: 438 pozycji
Przeglądaj:
Sortuj według:
 • Popularność rosnąco
 • Popularność malejąco
 • Od najstarszych
 • Od najnowszych
 • Cena rosnąco
 • Cena malejąco
 • Tytuł od A do Z
 • Tytuł od Z do A
 • Autor od A do Z
 • Autor od Z do A
 • Wydawca od A do Z
 • Wydawca od Z do A
Popularność malejąco
Wyświetl:
 • 20
 • 40
 • 80
20
Umowa o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej, gazowej lub ciepłowniczej oraz obowiązek jej zawarcia - Jakub Pokrzywniak

Umowa o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej, gazowej lub ciepłowniczej oraz obowiązek jej zawarcia

Zagadnienia cywilnoprawne

Wydawca: Wolters Kluwer
Książka jest pierwszą polską monografią na temat umowy o przyłączenie do sieci przedsiębiorstwa energetycznego i ustawowego obowiązku jej zawarcia. Poruszono tu także szereg zagadnień z zakresu pra...
Niedostępny
Zobacz więcej
Rozwój regionalny instrumenty realizacji i rola samorządu województwa - Kazimierz Bandarzewski

Rozwój regionalny instrumenty realizacji i rola samorządu województwa

Wydawca: Wolters Kluwer
W książce omówiono najważniejsze instrumenty prawne niezbędne do realizacji rozwoju regionalnego, a także zagadnienia dotyczące m.in.: ƒ- zasad nowego paradygmatu polityki regionalnej,...
Niedostępny
Zobacz więcej
Samorząd terytorialny w Polsce i Portugalii - Bogdan Dolnicki

Samorząd terytorialny w Polsce i Portugalii

Analiza prawnoporównawcza

Wydawca: Wolters Kluwer
W opracowaniu zawarto analizę polskiego i portugalskiego ustroju samorządu terytorialnego oraz porównanie tych dwóch systemów administracji publicznej. Wśród omawianych ...
Niedostępny
Zobacz więcej
Nadzór nad funduszami inwestycyjnymi - Rafał Mroczkowski

Nadzór nad funduszami inwestycyjnymi

Wydawca: Wolters Kluwer
Ostania dekada przynosi wzrost znaczenia funduszy inwestycyjnych mierzony zarówno ich udziałem w kapitalizacji giełdy i obrocie, jak i w strukturze oszczędności społeczeństwa. Prowadzi to do...
Niedostępny
Zobacz więcej
Pomoc społeczna jako administracja świadcząca - Iwona Sierpowska

Pomoc społeczna jako administracja świadcząca

Wydawca: Wolters Kluwer
W publikacji zaprezentowano współczesny model administracji świadczącej i zasady jego funkcjonowania na przykładzie pomocy społecznej. Autorka przedstawia sposób tworzenia jednostek o...
Niedostępny
Zobacz więcej
Zastaw zwykły i rejestrowy na akcjach - Piotr Sokal

Zastaw zwykły i rejestrowy na akcjach

Autor: Piotr Sokal
Wydawca: Wolters Kluwer
Współczesny obrót gospodarczy posługuje się instrumentami finansowymi, spośród których najbardziej powszechny na rynku kapitałowym jest obrót akcjami. Pojawiające...
Niedostępny
Zobacz więcej
Medyczne oświadczenia pro futuro na tle prawnoporównawczym - Maciej Syska

Medyczne oświadczenia pro futuro na tle prawnoporównawczym

Autor: Maciej Syska
Wydawca: Wolters Kluwer
Medyczne oświadczenie pro futuro to deklaracja woli pacjenta co do zakresu działań medycznych podejmowanych wobec niego przez lekarzy, w sytuacji gdy sam nie będzie mógł o tym świadomie decy...
Niedostępny
Zobacz więcej
Wolność zabudowy w prawie administracyjnym - Wojciech Jakimowicz

Wolność zabudowy w prawie administracyjnym

Wydawca: Wolters Kluwer
Prezentowana publikacja, stanowiąca studium z zakresu prawa administracyjnego, jest pierwszą na rynku pozycją, w której omówione zostały zagadnienia wolności zabudowy z perspektywy za...
Niedostępny
Zobacz więcej
Tajemnice zawodowe i ochrona danych osobowych w instytucjach finansowych - Mariusz Krzysztofek

Tajemnice zawodowe i ochrona danych osobowych w instytucjach finansowych

Wydawca: Wolters Kluwer
Monografia przedstawia kompleksowo praktyczne aspekty ochrony danych osobowych we wszystkich instytucjach finansowych: bankach, oddziałach instytucji kredytowych i banków zagranicznych, SKOK...
Niedostępny
Zobacz więcej
Prawa człowieka wobec rozwoju biotechnologii - Lena Kondratiewa-Bryzik

Prawa człowieka wobec rozwoju biotechnologii

Wydawca: Wolters Kluwer
Celem publikacji jest identyfikacja i analiza problemów związanych z rozwojem biotechnologii z perspektywy praw człowieka. Szczególny nacisk został położony na międzynarodowe, europej...
Niedostępny
Zobacz więcej
Prawne zasady korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej - Magdalena Tabernacka

Prawne zasady korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej

Wydawca: Wolters Kluwer
Książka stanowi kompleksowe opracowanie problematyki prawnej korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Zawiera definicje pojęć użyteczności publicznej oraz obiektów i...
Niedostępny
Zobacz więcej
Prawne i bioetyczne aspekty testów genetycznych - Julia Kapelańska-Pręgowska

Prawne i bioetyczne aspekty testów genetycznych

Wydawca: Wolters Kluwer
Prezentowana monografia stanowi interdyscyplinarne studium poświęcone zastosowaniom analizy ludzkiego DNA w celach medycznych oraz pozamedycznych. W książce poruszone zostały m.in. kwestie związane...
Niedostępny
Zobacz więcej
Znaczenie stosowania Konstytucji marcowej w Polsce Ludowej dla orzecznictwa sądów i Trybunału Konstytucyjnego - Marcin Wiącek

Znaczenie stosowania Konstytucji marcowej w Polsce Ludowej dla orzecznictwa sądów i Trybunału Konstytucyjnego

Wydawca: Wolters Kluwer
W książce omówiono problematykę stosowania przez sądy i Trybunał Konstytucyjny III RP przepisów konstytucyjnych w sprawach, których geneza sięga pierwszych lat powojennej Polsk...
Niedostępny
Zobacz więcej
Sankcje administracyjne - Outlet

Sankcje administracyjne - Outlet

Wydawca: Wolters Kluwer
Publikacja stanowi wszechstronną i wieloaspektową analizę problematyki sankcji administracyjnych, zarówno w odniesieniu do teoretycznych, jak i praktycznych jej aspektów.W książ...
OUTLET
Niedostępny
Zobacz więcej
Odpowiedzialność za szkodę niemajątkową wyrządzoną niewykonaniem umowy o imprezę turystyczną - Outlet - Małgorzata Sekuła-Leleno

Odpowiedzialność za szkodę niemajątkową wyrządzoną niewykonaniem umowy o imprezę turystyczną - Outlet

Wydawca: Wolters Kluwer
Monografia stanowi kompleksowe omówienie problematyki odpowiedzialności za szkodę niemajątkową wyrządzoną niewykonaniem umowy o imprezę turystyczną, skutkującą zwłaszcza tzw. zmarnowanym url...
OUTLET
Niedostępny
Zobacz więcej
Stosunek prawny zobowiązania celno-podatkowego w obrocie towarowym z zagranicą - Katarzyna Machalica-Drozdek

Stosunek prawny zobowiązania celno-podatkowego w obrocie towarowym z zagranicą

Wydawca: Wolters Kluwer
Książka jest pierwszym na rynku opracowaniem zawierającym charakterystykę stosunku prawnego regulującego prawa i obowiązki podmiotów uczestniczących w wymianie towarowej z zagranicą.
Niedostępny
Zobacz więcej
Sankcje administracyjne

Sankcje administracyjne

Wydawca: Wolters Kluwer
Publikacja stanowi wszechstronną i wieloaspektową analizę problematyki sankcji administracyjnych, zarówno w odniesieniu do teoretycznych, jak i praktycznych jej aspektów.W książ...
Niedostępny
Zobacz więcej
Prawne granice wolności sumienia i wyznania - Outlet

Prawne granice wolności sumienia i wyznania - Outlet

Wydawca: Wolters Kluwer
W publikacji Autorzy podjęli próbę odpowiedzi na pytanie, jakie rodzaje ograniczeń wolności religijnej są dopuszczalne w demokratycznym społeczeństwie. Jest to jednocześnie pytanie o hierarc...
OUTLET
Niedostępny
Zobacz więcej
Podpis spadkodawcy na testamencie własnoręcznym - Maciej Rzewuski

Podpis spadkodawcy na testamencie własnoręcznym

Wydawca: Wolters Kluwer
Monografia przedstawia problematykę złożenia oraz weryfikacji podpisu na testamencie własnoręcznym. W publikacji w sposób całościowy i interdyscyplinarny zaprezentowano zagadnienie sygnowani...
Niedostępny
Zobacz więcej
Zarejestrowany związek partnerski a małżeństwo - Outlet - Jakub Pawliczak

Zarejestrowany związek partnerski ...

Książka (twarda)
OUTLET
Niedostępny
Zarejestrowany związek partnerski a małżeństwo - Outlet - Jakub Pawliczak

Zarejestrowany związek partnerski a małżeństwo - Outlet

Wydawca: Wolters Kluwer
Książka stanowi monograficzne opracowanie dotyczące instytucji zarejestrowanego związku partnerskiego oraz małżeństwa osób tej samej płci. Omówiono w niej genezę oraz charakter prawny...
OUTLET
Niedostępny
Zobacz więcej
Znaleziono: 438 pozycji
Przeglądaj:
Sortuj według:
 • Popularność rosnąco
 • Popularność malejąco
 • Od najstarszych
 • Od najnowszych
 • Cena rosnąco
 • Cena malejąco
 • Tytuł od A do Z
 • Tytuł od Z do A
 • Autor od A do Z
 • Autor od Z do A
 • Wydawca od A do Z
 • Wydawca od Z do A
Popularność malejąco
Wyświetl:
 • 20
 • 40
 • 80
20