0 POZYCJI
KOSZYK PUSTY
Farmakologia do -16%

Bestsellerowe podręczniki akademickie

Nowości

Toksykologia

Ziołolecznictwo


Farmacja to dział nauk medycznych zajmujący się lekarstwami – od produkcji leków, przez ich testowanie aż do sprzedaży w aptekach. To niezwykle obszerna dziedzina wiedzy, wymagająca biegłości nie tylko w klasycznych naukach medycznych, ale również w biologii, biofizyce, chemii czy botanice. Dlatego w księgarni medycznej PZWL przygotowaliśmy dla przyszłych farmaceutów szeroki wybór podręczników akademickich z dziedziny farmacji, farmakologii, chemii leków, toksykologii, biotechnologii czy botaniki farmaceutycznej.

Podstawowe podręczniki farmaceutyczne to między innymi „Farmacja stosowana. Technologia postaci leku” (pod red. M. Sznitowskiej) oraz „Farmakologia” (pod red. R. Korbuta). „Farmacja stosowana” szczegółowo i przystępnie opisuje nie tylko proces powstawania i testowania nowych leków, ale również ich praktyczne użycie podczas leczenia klinicznego i jego aspekty biofarmaceutyczne. „Farmakologia” z kolei omawia aktualne informacje o działaniu różnych leków, z wyszczególnieniem bezpieczeństwa stosowania i praktycznych aspektów podejmowania skutecznych decyzji terapeutycznych.

Dla ratowników medycznych i wszystkim służb zobowiązanych do udzielania pierwszej pomocy przygotowaliśmy podręcznik „Kwalifikowana pierwsza pomoc. Dla jednostek współpracujących z systemem PRM” Andrzeja Kopty. To obszerna i szczegółowa pozycja poświęcona różnym aspektom udzielania medycznej pomocy przedszpitalnej. Wszyscy adepci farmakologii, ale także doświadczeni ratownicy medyczni lub lekarze pracujący na oddziałach intensywnej terapii docenią również podręcznik „Leki w medycynie ratunkowej i intensywnej terapii” (F. Flake, B.A. Hoffmann): szybkie i wygodne w lekturze kompendium ponad 140 leków najczęściej stosowanych w nagłych przypadkach, informacje o ich dawkowaniu, wskazaniach oraz przeciwwskazaniach.

Pozostałe pozycje na poniższej liście dotyczą różnych szczegółowych aspektów działania leków – od szczegółowych podręczników akademickich poświęconych dawkowaniu leków u noworodków, dzieci i młodzieży do fitoterapii i leków roślinnych. Wszystkim studentom polecamy ponadto dostępne w naszej ofercie repetytoria dotyczące opisanych wyżej dziedzin.